Legislació


legislació

Legislació sobre animals de companyia


Descripció

Àmbit

Docs

DECRET 243-1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats.
Català
LLEI 3-1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
Català.
DECRET 328-1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.
Català
LLEI 18-1998, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 3- 1988, del 4 de març, de protecció dels animals.
Català
DECRET 6-1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.
Català
LLEI 10-1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Català
DECRET 254-2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de sacrificar.
Català
DECRET 170-2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Català
LLEI 22-2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Català
RESOLUCIÓ MAH-520-2004, de 27 de febrer.
Català
Notificació de lesions causades per l'atac d'un animal. Document Word
Català
Real Decreto 66-1994, de 21 de enero, por el que se establecen las normas relativas a la protección de los animales durante el transporte.
Espanya
Real Decreto 54-1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza.
Espanya
Ley 50-1999, de 23 de diciembre, de animales peligrosos.
Espanya
Real Decreto 287-2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50-1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Espanya
Normativa municipal de l'ajuntament de Reus per als animals de companyia."Fitxer PDF".
Local
Buit
Buit
Buit
Buit
Buit
Buit