Legislación


legislación

Legislación sobre animales de compañía


Descripción

Ambito

Docs

DECRET 243-1994, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d'animals de companyia abandonats.
Catalan
LLEI 3-1988, de 4 de març, de protecció dels animals.
Catalan.
DECRET 328-1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.
Catalan
LLEI 18-1998, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 3- 1988, del 4 de març, de protecció dels animals.
Catalan
DECRET 6-1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.
Catalan
LLEI 10-1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Catalan
DECRET 254-2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de sacrificar.
Catalan
DECRET 170-2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Catalan
LLEI 22-2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Catalan
RESOLUCIÓ MAH-520-2004, de 27 de febrer.
Catalan
Notificació de lesions causades per l'atac d'un animal. Document Word
Catalan
Real Decreto 66-1994, de 21 de enero, por el que se establecen las normas relativas a la protección de los animales durante el transporte.
Español
Real Decreto 54-1995, de 20 de enero, sobre protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza.
Español
Ley 50-1999, de 23 de diciembre, de animales peligrosos.
Español
Real Decreto 287-2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50-1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Español
Normativa municipal de l'ajuntament de Reus per als animals de companyia."Fitxer PDF".
Local
Vació
Vació
Vació
Vació
Vació
Vació